Na sezonu 2020 jsem připraveni …

… ale počasí nám zatím nepřeje. Letos jsme rozšířili a modernizovali zasněžování. Upravili dojezdové plochy. Vyměnili nefunkční a často poruchové turnikety. Na podzim jsme opravili a namazali kotvy na oba vleky. Personál dostal nové zázemí u vleku. A spousta dalších drobných prací v areálu.

Teď už jen čekáme až se umoudří počasí, v nočním poklesu teplot zasněžujeme, ale příroda je příroda.